Specialer

Erhvervs- og selskabsret

Erhvervs- og selskabsret dækker over selskabers stiftelse, samarbejdsaftaler, omstruktureringer, fusioner, overdragelser, ansvar og ophør. Vi er specialister indenfor erhvervs- og selskabsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Vi repræsenterer...

Familie- og arveret

Ved en persons død, indgåelse af, eller ophør af ægteskab eller samliv opstår en række spørgsmål om arv, formuefordeling, samvær mv. Vi er specialister indenfor familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, og rådgiver og fører mange sager indenfor...

Fast ejendom

Fast ejendom vedrører de rettigheder og pligter, der relateres til ejerskabet og rådigheden over ejendom. Vi er specialister indenfor fast ejendom, herunder ejendomsadministration og ejerskifteforsikring og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Herudover...

Foreningsret

Foreningsret vedrører reglerne om stiftelse og ophør af fonde og foreninger samt fordelingen af disses midler. Vi er specialister indenfor fonds- og foreningsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området.

Konkurs- og insolvensret

Når en person eller virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, opstår spørgsmål relateret konkurs- og insolvensret. Vi er specialister indenfor konkurs- og insolvensret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Vi repræsenterer personer og virksomheder,...

Kontrakts- og IT-ret

Kontrakt- og IT-ret vedrører de juridiske aspekter, der opstår i forbindelse med aftaler om IT-systemer. Vi er specialister indenfor kontrakt- og IT-ret og rådgiver og fører mange sager indenfor området.

Strafferet

Strafferetten vedrører regler, der kan sanktioneres med bøde og/eller frihedsstraf. Retsområdet reguleres hovedsageligt i Straffeloven. Advokat Klaus Jensen er beneficeret forsvarsadvokat og vi fører mange straffesager. Vi repræsenterer tiltalte eller forurettede i en...