Specialer

Ole Erlich-Eriksen

Partner, advokat (L) Kontaktoplysninger:Telefon direkte: +45 82 51 51 00E-mail: oee@advokaterne.net

Helle Vibeke Paulsen

Partner, advokat (L) Kontaktoplysninger: Telefon direkte: +45 31 44 31 01 E-mail: hvp@advokaterne.net Født: 26. juni 1969 Uddannelse: Cand.jur. Københavns Universitet 1995 Erhvervserfaring: Fuldmægtig i Indenrigsministeriet 1995 – 1999 Advokatfuldmægtig og advokat...

Erhvervs- og selskabsret

Erhvervs- og selskabsret dækker over selskabers stiftelse, samarbejdsaftaler, omstruktureringer, fusioner, overdragelser, ansvar og ophør. Vi er specialister indenfor erhvervs- og selskabsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Vi repræsenterer...

Familie- og arveret

Ved en persons død, indgåelse af, eller ophør af ægteskab eller samliv opstår en række spørgsmål om arv, formuefordeling, samvær mv. Vi er specialister indenfor familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, og rådgiver og fører mange sager indenfor...

Fast ejendom

Fast ejendom vedrører de rettigheder og pligter, der relateres til ejerskabet og rådigheden over ejendom. Vi er specialister indenfor fast ejendom, herunder ejendomsadministration og ejerskifteforsikring og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Herudover...

Foreningsret

Foreningsret vedrører reglerne om stiftelse og ophør af fonde og foreninger samt fordelingen af disses midler. Vi er specialister indenfor fonds- og foreningsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området.

Konkurs- og insolvensret

Når en person eller virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, opstår spørgsmål relateret konkurs- og insolvensret. Vi er specialister indenfor konkurs- og insolvensret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Vi repræsenterer personer og virksomheder,...

Kontrakts- og IT-ret

Kontrakt- og IT-ret vedrører de juridiske aspekter, der opstår i forbindelse med aftaler om IT-systemer. Vi er specialister indenfor kontrakt- og IT-ret og rådgiver og fører mange sager indenfor området.

Strafferet

Strafferetten vedrører regler, der kan sanktioneres med bøde og/eller frihedsstraf. Retsområdet reguleres hovedsageligt i Straffeloven. Advokat Klaus Jensen er beneficeret forsvarsadvokat og vi fører mange straffesager. Vi repræsenterer tiltalte eller forurettede i en...

Peter Frederiksen

Partner, advokat (H) Kontaktoplysninger:Telefon – direkte: +45 44 74 87 02E-mail: pf@advokaterne.net Sekretær:Tanja Maria Schwartz EgedeTelefon: +45 44 74 87 05E-mail: tms@advokaterne.net Født:25 juli 1964 Uddannelse:Cand. Jur. Københavns Universitet 1989...

Marianne Krogh Bremer

Partner, advokat (L) Kontaktoplysninger: Telefon: +45 44 74 87 00 E-mail: bremer@advokaterne.net Sekretær: Tanja Maria Schwartz Egede Telefon: +45 44 74 87 05 E-mail: tms@advokaterne.net Født: 1961 Uddannelse: Cand. Jur. Københavns Universitet 1988 Erhvervserfaring:...

Preben Gamst

Partner,Advokat (L) Kontaktoplysninger: Mobil: +45 53 85 01 75 Mobil: +45 40 43 20 06 Telefon direkte: +45 44 74 87 00 E-mail: pg@advokaterne.net Sekretær: Britta Boserup Telefon: +45 53 84 01 75 E-mail: bb@advokaterne.net Uddannelse: Cand. Jur. Københavns Universitet...

Klaus Jensen

Partner, advokat (H) Kontaktoplysninger: Telefon direkte: +45 44 74 87 01 E-mail: kj@advokaterne.net Sekretær: Tanja Maria Schwartz Egede Telefon: +45 44 74 87 05 E-mail: tms@advokaterne.net Født: 10. december 1957 Uddannelse: Cand. Jur. Københavns Universitet 1983...

Tanja Maria Schwartz Egede

Advokatsekretær Kontaktoplysninger: Telefon – direkte: +45 44 74 87 05 E-mail: tms@advokaterne.net