Foreningsret

Foreningsret vedrører reglerne om stiftelse og ophør af fonde og foreninger samt fordelingen af disses midler. Vi er specialister indenfor fonds- og foreningsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området.
Klaus Jensen

Klaus Jensen

Partner, advokat (H)