Klaus Jensen

Partner, advokat (H)

Kontaktoplysninger:
Telefon direkte: +45 44 74 87 01
E-mail: kj@advokaterne.net

Sekretær:
Tanja Maria Schwartz Egede
Telefon: +45 44 74 87 05
E-mail: tms@advokaterne.net

Født:
10. december 1957

Uddannelse:
Cand. Jur. Københavns Universitet 1983

Erhvervserfaring:
Selvstændig advokat, København 1987 –

Bestalling og møderet:
Advokat 1986
Møderet for Højesteret 1991
Beneficium meddelt af Justitsministeriet, v/ Københavns Byret, Sø- & Handelsretten, Østre Landsret 2001

Medlem af:
Foreningen Højesteretsskranken
Bestyrelsen for SEW-Eurodrive A/S
Forretningsudvalget for Københavnske Advokaters Retshjælp
Bestyrelsen for Beneficerede advokater i København,
Fondsbestyrelsen i Inge M. Borchsenius`s Legat

Specialer:
Erhvervs- og selskabsret
Fast ejendom
Fond- og foreningsret
Konkurs og insolvens
Kontrakt og IT-ret
Familie-, arveret og dødsbobehandling
Retsager
Strafferet
Testamenter

Foredrags- og forfattervirksomhed samt undervisning:
Ekstern lektor, Erhvervsret, CBS, 1986- d.d