Strafferet

Strafferetten vedrører regler, der kan sanktioneres med bøde og/eller frihedsstraf. Retsområdet reguleres hovedsageligt i Straffeloven. Advokat Klaus Jensen er beneficeret forsvarsadvokat og vi fører mange straffesager.

Vi repræsenterer tiltalte eller forurettede i en straffesag.

Klaus Jensen

Klaus Jensen

Partner, advokat (H)