Familie- og arveret

Ved en persons død, indgåelse af, eller ophør af ægteskab eller samliv opstår en række spørgsmål om arv, formuefordeling, samvær mv. Vi er specialister indenfor familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Klaus...

Fast ejendom

Fast ejendom vedrører de rettigheder og pligter, der relateres til ejerskabet og rådigheden over ejendom. Vi er specialister indenfor fast ejendom, herunder ejendomsadministration og ejerskifteforsikring og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Herudover...

Foreningsret

Foreningsret vedrører reglerne om stiftelse og ophør af fonde og foreninger samt fordelingen af disses midler. Vi er specialister indenfor fonds- og foreningsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Klaus Jensen Partner, advokat...