Entreprise

Marianne Krogh Bremer Partner, advokat (L) Peter Frederiksen Partner, advokat...

Erhvervs- og selskabsret

Erhvervs- og selskabsret dækker over selskabers stiftelse, samarbejdsaftaler, omstruktureringer, fusioner, overdragelser, ansvar og ophør. Vi er specialister indenfor erhvervs- og selskabsret og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Vi repræsenterer...

Familie- og arveret

Ved en persons død, indgåelse af, eller ophør af ægteskab eller samliv opstår en række spørgsmål om arv, formuefordeling, samvær mv. Vi er specialister indenfor familie- og arveret, herunder dødsbobehandling, og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Klaus...

Fast ejendom

Fast ejendom vedrører de rettigheder og pligter, der relateres til ejerskabet og rådigheden over ejendom. Vi er specialister indenfor fast ejendom, herunder ejendomsadministration og ejerskifteforsikring og rådgiver og fører mange sager indenfor området. Herudover...